FFmpeg安装方法: 官网、下载地址 Windows: 下载压缩包,下载带full的,例如ffmpeg-release-full.7z ffmpeg-git-full.7z 将压缩包内的bin文件夹,里面的文件,解压到C:\Windows文件夹中,比如C:\Windows\ffmpeg.exe (